- Zamów teraz a otrzymasz 50% rabatu - Darmowa dostawa od 399 -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OBOWIĄZUJE: od 01.września 2021.

Niniejsze Ogólne Warunki (dalej: OWU) określają prawa i obowiązki firmy MD Vital Ltd. (dalej: Usługodawca) oraz Klienta korzystającego z usług handlu elektronicznego świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu fulvicherb.com (dalej: Klient) (Usługodawca i Klient dalej łącznie: Strony).

OWH mają zastosowanie do wszystkich czynności i usług prawnych, które mają miejsce za pośrednictwem strony internetowej fulvicherb.com, niezależnie od tego, czy są one wykonywane z Węgier czy z zagranicy, przez Usługodawcę lub jego współpracownika.

Dane usługodawcy:

Nazwa: MD Vital Ltd.

Adres siedziby i korespondencji: Hungary – 6600 Szentes, Tóth József utca 16/1.

Numer registracyjny firmy: 06-09-029155
Organ rejestracyjny: Sąd rejestrowy Sądu w Gyula

EU Vat Number: HU27188251

Obsługa klienta: zobacz więcej w 1.7

adres e-mail: info@fulvicherb.de

Nazwa dostawcy hostingu:

Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Hungary – 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.
EU VAT Number: HU25859502
Phone: +36 1 707 6726
E-mail Address: hello@sybell.hu

 1. INFORMACJE OGÓLNE, UMOWA ZAWARTA MIĘDZY STRONAMI
 

1.1. Zakres niniejszych OWU obejmuje wszystkie usługi handlu elektronicznego, które są świadczone za pośrednictwem sklepu elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej fulvicherb.com (dalej: Serwis) (dalej: sklep internetowy fulvicherb).

Ponadto zakres niniejszych OWU obejmuje wszystkie transakcje handlowe zawierane pomiędzy Stronami określone w niniejszej umowie. Zakupy w sklepie internetowym fulvicherb, kwestie usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego. są regulowane przez ustawę CVIII z 2001 r. na Węgrzech.

1.2. Zakupy w sklepie internetowym fulvicherb są możliwe po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną, w sposób określony w niniejszych OWU.

1.3. Znaczna część usług sklepu internetowego fulvicherb jest dostępna dla wszystkich użytkowników, nawet bez rejestracji. Jednak niektóre usługi podlegają rejestracji (a następnie zalogowaniu się na stronie), do której każdy jest uprawniony zgodnie z OWU.

1.4. Po złożeniu zamówienia umowę można dowolnie i bez konsekwencji zmienić lub wypowiedzieć do czasu jej zrealizowania. Jest to możliwe drogą elektroniczną przez e-mail.

Umowa zawarta pomiędzy Stronami przy zakupie towaru w języku niemieckim/angielskim/polskim uważana jest za umowę pisemną, Usługodawca rejestruje ją i przechowuje przez 5 lat po jej zawarciu.

1.5. Językiem umowy jest niemiecki / angielski / polski

1.6. Usługodawca nie poddaje się postanowieniom żadnego kodeksu postępowania.

1.7. Kontakty z obsługą klienta

 • Adres e-mail: info@fulvicherb.de
 
 1. REJESTRACJA
 

2.1. W pozycji menu Rejestracja na stronie głównej możesz zarejestrować się, wypełniając formularz, który składa się z dwóch części.

Po wstępnym wniosku o dane (wymagana jest opcjonalnie nazwa użytkownika, prawdziwy adres e-mail i wybrane hasło) następuje bardziej szczegółowa karta danych osobowych, którą można wypełnić przed złożeniem zamówienia.

Rejestrując się na stronie,  Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszych OWU oraz Oświadczenia o ochronie prywatności opublikowane w Serwisie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

2.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy, które wynikły z nieprawidłowych i/lub niedokładnych danych podanych przez Klienta.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapomnienia przez Klienta hasła lub udostępnienia go osobom nieuprawnionym z jakiejkolwiek przyczyny niezawinionej przez Usługodawcę. Usługodawca traktuje wszystkie rejestracje jako samodzielny podmiot prawny.

 Zarejestrowane wcześniej dane możesz zmienić po zalogowaniu, klikając pozycję menu Zmień dane osobowe dostępną po kliknięciu w link Ustawienia osobiste, co może mieć również wpływ na dane aktywnych zamówień.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub błędy wynikające ze zmiany zarejestrowanych danych przez Klienta.

 1. PROCEDURA ZAMÓWIENIA
 

3.1. Podstawowe właściwości i cechy produktów, które mają zostać zakupione, instrukcje obsługi produktów można znaleźć na stronie internetowej fulvicherb.com oraz na stronie informacyjnej danego artykułu. Szczegółowe rzeczywiste właściwości produktu zawarte są w instrukcji użytkowania dołączonej do produktu lub na etykiecie/informacji tekstowej na produkcie i jego opakowaniu.

Uznaje się, że Usługodawca wykonał umowę, jeżeli produkt ma korzystniejsze właściwości niż informacje podane na stronie internetowej, opakowaniu lub w instrukcji użytkowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące towaru przed zakupem, nasza obsługa klienta jest do Twojej dyspozycji. Sprzedawane przez nas produkty, jeśli prawo to wymaga, to opakowaniue produktu zawiera instrukcję obsługi.

Jeżeli nie otrzymali Państwo przypadkowo obowiązkowej instrukcji użytkowania wraz z towarem (w przypadku towaru tego rodzaju, do którego mają być dołączone) prosimy o poinformowanie naszego działu obsługi klienta bezpośrednio przed użyciem towaru, wymienimy go.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat jakości, podstawowych właściwości, zastosowania lub użyteczności któregokolwiek z towarów znajdujących się w Serwisie niż jest to podane na stronie, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, którego dane i dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.7. można znaleźć pod adresem.

3.2. Ceną zakupu jest zawsze kwota widniejąca przy wybranym produkcie, która, o ile nie wskazano inaczej, zawiera już podatek VAT.

Cena zakupu produktów nie obejmuje kosztu dostawy, chyba że na stronie płatności końcowej można odczytać inaczej.

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, które można zamówić na Stronie Internetowej, pod warunkiem, że zmiana wejdzie w życie w tym samym czasie, w którym widnieje na Stronie Internetowej.

Zmiana nie wpływa negatywnie na cenę zakupu już zamówionych produktów. Inicjując płatność kartą kredytową online, w przypadku obniżenia ceny między wysłaniem elektronicznego powiadomienia o płatności, a odbiorem produktu, nie mamy możliwości zwrócić pieniędzy klientowi.

Kontrola bezpieczeństwa transakcji płatniczej online trwa minimum 24 godziny, tylko po tym czasie można odebrać produkt.

3.4. Jeżeli, pomimo wszelkiej staranności Usługodawcy, na powierzchni strony internetowej  zostanie umieszczona nieprawidłowa cena, w szczególności w odniesieniu do ewidentnie błędnej, np. za cenę „0” zł lub „1” zł, która znacznie odbiega od powszechnie znanej, ogólnie przyjętej lub szacowanej ceny produktu, prawdopodobnie z powodu błędu systemowego, Usługodawca nie jest zobowiązany dostarczyć produkt po nieprawidłowej cenie, ale może zaoferować dostawę w prawidłowej cenie, wiedząc o tym, że Klient może odstąpić od zamiaru zakupu.

Zdjęcia produktów publikowane na stronie są jedynie ilustracjami w niektórych miejscach, mogą one odbiegać od rzeczywistości.

3.5. Zamówienie jest przyjmowane nie tylko od zarejestrowanych Klientów za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy, ale zamówienie wymaga pełnego wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe dla danych Klienta. (Jeżeli Klient wypełni pole błędnie lub niekompletnie, otrzyma od Usługodawcy komunikat o błędzie.)

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy, które mogą wynikać z danych zamówienia przekazanych przez Klienta w sposób błędny i/lub niedokładny.

Klient może dodać wybrane produkty do swojego Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie szczegółów produktu, który pojawia się po kliknięciu w każdy produkt.

Przeglądanie i modyfikowanie zawartości Koszyka możliwe jest po kliknięciu na ikonie „Koszyk” na stronie, najpierw w szybkim podglądzie. W tym momencie przeglądanie koszyka nie spowoduje nawigowania z tej strony. Tutaj możesz usunąć zawartość koszyka klikając na „x” i sprawdzić ilość dotychczas dodanych produktów. Możesz przejść z szybkiego podglądu koszyka, aby wyświetlić szczegóły koszyka za pomocą przycisku „Wyświetl koszyk”. Tutaj możesz modyfikować/usuwać produkty przyciskiem „x”, a przyciskami „+” i „-” zmieniać ich ilość. Możesz również wpisać kod kuponu w odpowiednim polu. Użyj przycisku „Przejdź do kasy”, aby przejść do strony kasy. Z szybkiego podglądu koszyka możesz przejść do strony kasy za pomocą przycisku „Do kasy”, pomijając szczegółowy widok koszyka.

 Jeżeli Klient sfinalizował zawartość Koszyka na szczegółowej stronie koszyka lub przeszedł z szybkiego podglądu koszyka do strony kasy, musi wprowadzić niezbędne dane w interfejsie, który się pojawi, aby złożyć zamówienie. Nie ma już możliwości zmiany produktów, które chcesz zamówić, ani ich ilości. Jeśli będzie to konieczne, będziesz musiał wrócić do strony koszyka za pomocą przycisku „wstecz” w przeglądarce. Na stronie kasy możesz wybrać metodę odbioru i płatności, a także wprowadzić informacje rozliczeniowe i dotyczące wysyłki.

Po podaniu wszystkich wymaganych informacji, zaakceptowaniu regulaminu, wybraniu sposobu dostawy i płatności, możesz złożyć zamówienie za pomocą przycisku „Złóż zamówienie”. Zamówienie jest zatem składane poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”, co powoduje powstanie zobowiązania do zapłaty dla Klienta.

Na stronie podsumowania możesz sprawdzić szczegóły zamówienia, zmienić adres rozliczeniowy i wysyłkowy, wybrać metody płatności i wysyłki oraz skomentować swoje zamówienie przed złożeniem zamówienia.

 1. KOREKTA BŁĘDÓW WPROWADZANIA DANYCH
 

4.1. Na każdym etapie składania zamówienia oraz do momentu wysłania zamówienia do Usługodawcy, Klient ma możliwość poprawienia błędów wprowadzania danych w interfejsie zamówienia w dowolnym momencie w Sklepie Internetowym (np. usunięcie produktu z koszyka poprzez kliknięcie na przycisk „x”).

 1. ZWIĄZANIE OFERTY, POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ
 

5.1. Usługodawca niezwłocznie potwierdza nadejście oferty (zamówienia) przesłanej przez Klienta za pomocą automatycznej wiadomości e-mail z potwierdzeniem do Klienta, nie później niż w ciągu 48 godzin, która zawiera wiadomość e-mail potwierdzającą:

– dane podane przez Klienta podczas zakupu lub rejestracji (np. informacje dotyczące rozliczeń i dostawy),

– identyfikator zamówienia,

– data zamówienia,

– spis pozycji należących do zamówionego produktu, ilość, cena produktu,

– koszty wysyłki

– oraz ostateczną kwotę do zapłaty.

Ten e-mail potwierdzający informuje jedynie Klienta, że jego zamówienie zostało otrzymane przez Usługodawcę.

5.2. Klient jest zwolniony z obowiązku złożenia oferty w przypadku, gdy bezzwłocznie, tj. w ciągu 48 godzin, nie otrzyma od Usługodawcy osobnej wiadomości e-mail z akceptacją przesłanego zamówienia.

5.3. Jeżeli Klient wysłał już zamówienie do Usługodawcy i zauważy błąd w danych w e-mailu potwierdzającym, musi zawiadomić o tym Usługodawcę w ciągu 1 dnia.

5.4. Zamówienie kwalifikuje się jako umowa zawarta drogą elektroniczną, dla której na Węgrzech obowiązuje ustawa V z 2013 r. Kodeksu cywilnego, ustawa CVIII z 2001 r. o niektórych zagadnieniach usług handlu elektronicznego i usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym prawo ma zastosowanie.

Na Węgrzech umowa jest objęta dekretem rządowym 45/2014 (II.26.) w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorcami i uwzględnia postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE oraz Rady w sprawie praw konsumentów.

 1. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚĆ
 

6.1. Usługodawca dostarcza zamówiony towar z dostawą do domu za pomocą firmy spedycyjnej, zgodnie z warunkami na stronie Warunki dostawy i płatności.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za dostawę, pod warunkiem, że zmiana wejdzie w życie w tym samym czasie, w którym widnieje na stronie internetowej. Zmiana nie wpływa na cenę zakupu produktów już zamówionych

6.2. Po realizacji zamówienia Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość wyboru terminu dostawy, o ile jest to możliwe w partnerskiej firmie kurierskiej. Zazwyczaj nie wskazuje to konkretnej godziny, służy jedynie do wybrania przybliżonego interwału dostawy. Usługodawca nie ma możliwości podjęcia dostawy na określoną godzinę.

6.3. Usługodawca wykonuje zamówione na stronie internetowej usługi w miejscu wskazanym w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi pocztą elektroniczną.

6.4. Klient może dowiedzieć się o sposobach płatności i możliwości odbioru oferowanych przez Usługodawcę pod adresem fulvicherb.com/shipping-and-payment.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie osoby fizycznej działającej poza zakresem swojego zawodu lub działalności gospodarczej, która kupuje, zamawia, odbiera, użytkuje towar i jest adresatem informacji handlowych i ofert związanych z towarem (dalej „Konsument”).

Konsument ma możliwość odbioru towaru jeśli posiada umowę dotyczącą

 1. a) produktu,
 2. b) przy dostarczaniu więcej niż jednego produktu do ostatniego dostarczonego produktu,
 3. c) w przypadku produktu składającego się z kilku partii lub części, ostatnia dostarczona partia lub sztuka,
 4. d) jeżeli produkt ma być dostarczony regularnie w określonym terminie, odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik pierwszej usługi.

Konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy pomiędzy datą zawarcia umowy a datą otrzymania produktu.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy – w odniesieniu do sprzedaży i zakupu zapieczętowanych nagrań audio lub wideo, suplementów diety oraz kopii oprogramowania komputerowego, jeżeli Konsument otworzył opakowanie po przekazaniu; – w przypadku produktu nieprefabrykowanego, który został wyprodukowany zgodnie z instrukcją konsumenta lub na jego wyraźne żądanie, lub w przypadku produktu wyraźnie dostosowanego do potrzeb konsumenta.

7.1 PROCEDURA WYKONYWANIA PRAWA ODSTĄPIENIA

7.1.1. W przypadku chęci skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest przesłać Usługodawcy wyraźne oświadczenie o zamiarze odstąpienia pocztą elektroniczną na dane kontaktowe wskazane na wstępie niniejszych OWU. Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli prześle Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego powyżej terminu.

7.1.2. Do Konsumenta należy udowodnienie, że skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 7.

7.1.3. W obu przypadkach Usługodawca niezwłocznie potwierdzi drogą mailową otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7.1.4. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy uważa się za złożone w terminie, jeśli Konsument prześle oświadczenie do Usługodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych (nawet 14. dnia kalendarzowego).

7.1.5. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawca uwzględni czas wysłania wiadomości e-mail do wyliczenia terminu.

7.1.6. W przypadku odstąpienia Konsument ma obowiązek zwrócić zamówiony produkt Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, na podany przez niego adres, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu.

7.1.7. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar (pocztą lub przekaże przez siebie zamówionemu kurierowi) przed upływem terminu 14 dni.

7.1.8. Koszt odesłania produktu na adres Usługodawcy lub podany przez Usługodawcę ponosi Konsument, chyba że Usługodawca zobowiązał się je ponieść.

Na żądanie Konsumenta Usługodawca organizuje zwrot, jednakże koszt zorganizowanego przez Usługodawcę zwrotu ponosi Konsument, w takim przypadku Usługodawca nie przejmuje kosztów zwrotu od Konsumenta Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy przyjmuje w tym celu prośbę konsumenta.

7.1.9. Usługodawca nie ma możliwości przyjęcia przesyłki zwracanej za pobraniem. Poza kosztami zwrotu towaru, Konsument nie ponosi żadnych innych kosztów w związku z odstąpieniem.

7.1.10. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi całość zapłaconej przez Konsumenta usług, w tym koszty transportu (opłacone za dostawę), z wyjątkiem dodatkowe koszty poniesione z tytułu: Konsument wybrał środek transportu inny niż najtańszy standardowy środek transportu oferowany przez Usługodawcę. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu do momentu zwrotu produktu lub udowodnienia przez Konsumenta, że został on zwrócony: z tych dwóch Usługodawca uwzględni wcześniejszy termin.

7.1.11. W trakcie zwrotu Usługodawca użyje tego samego sposobu płatności, co pierwotny sposób, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na skorzystanie z innego sposobu płatności; skorzystanie z tej metody zwrotu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

7.1.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację towaru tylko wtedy, gdy nastąpiła ona w wyniku używania w stopniu wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru i właściwości towaru.

7.1.13. Jeżeli w przypadku umowy o świadczenie usług Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy po zakończeniu świadczenia, jest on zobowiązany do zwrotu Usługodawcy uzasadnionych kosztów w trakcie rozliczenia.

7.1.14. Usługodawca może żądać zwrotu amortyzacji i uzasadnionych kosztów wynikających z używania przekraczającego konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu – jeżeli rozpoczął wykonywanie umowy o świadczenie usług przed upływem tego terminu i wykonuje jego prawo do anulowania.

 1. GWARANCJA
 

8.1. Obowiązkowa gwarancja

8.1.1. Usługodawca przestrzega przepisów Kodeksu Cywilnego i 151/2003. (IX. 22.) Rządu, co oznacza, że w okresie gwarancyjnym jest zwolniony z odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni, że wada może wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu.

8.1.2. Czas trwania gwarancji (okres gwarancji) z rzeczywistym wykonaniem, tj. dostawą produktu do Klienta lub w przypadku uruchomienia przez Usługodawcę lub jego agenta, datę uruchomienia.

Postanowienia Rozporządzenia 151/2003 w sprawie obowiązkowej rękojmi na niektóre trwałe towary konsumpcyjne są uważane za trwałe towary konsumpcyjne. (IX.22.) Dekretu Rządowego, dla którego prawo przewiduje roczny obowiązkowy okres gwarancyjny. Zakres (materialny) dekretu dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych na podstawie nowej umowy konsumenckiej zawartej na terytorium Węgier i wymienionej w załączniku do dekretu.

Wada nie jest objęta rękojmią, jeżeli przyczyna wystąpiła po dostarczeniu produktu Klientowi, np. jeżeli wada

– niewłaściwe uruchomienie (chyba, że uruchomienie zostało wykonane przez Usługodawcę lub jego agenta lub jeśli nieprawidłowe uruchomienie może mieć swoje źródło w błędzie w instrukcji obsługi)

– niewłaściwe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania, – niewłaściwe przechowywanie, niewłaściwa obsługa, uszkodzenia.

W przypadku wady objętej gwarancją Klient:

– przede wszystkim, wedle własnego uznania, wymagać może naprawy lub wymiany, chyba że nie jest możliwe zaspokojenie wybranego roszczenia gwarancyjnego lub skutkowałoby nieproporcjonalnym dodatkowym kosztem dla Usługodawcy w porównaniu z innym roszczeniem gwarancyjnym, biorąc pod uwagę wartość produktu w nowym stanie, stan, dotkliwość i rękojmia wyrządziły Klientowi szkodę przez spełnienie żądania.

– jeżeli Usługodawca nie podjął naprawy lub wymiany, nie jest w stanie wykonać zobowiązania w terminie odpowiadającym temu obowiązkowi, w interesie Konsumenta albo jeżeli zainteresowanie Klienta naprawą lub wymianą ustało, Klient może – według własnego uznania – błąd może zostać naprawiony przez Usługodawcę samodzielnie lub przez kogoś innego albo może odstąpić od umowy. Nie ma miejsca na wypłatę z powodu drobnego błędu.

Jeżeli Klient żąda wymiany towaru w ciągu trzech dni roboczych od zakupu (odbioru) z powodu wady towaru, Usługodawca jest zobowiązany do wymiany towaru pod warunkiem, że wada uniemożliwia użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Naprawy lub wymiany muszą być przeprowadzane w rozsądnym terminie, w interesie Klienta, biorąc pod uwagę właściwości produktu i przeznaczenie Klienta. Usługodawca dołoży starań, aby dokonać naprawy lub wymiany w ciągu maksymalnie piętnastu dni.

Podczas naprawy w produkcie mogą być instalowane tylko nowe części.

Okres gwarancji nie obejmuje części czasu naprawy, podczas której Klient nie jest w stanie użytkować produktu zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wymiany (naprawy) produktu lub części produktu, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa dla wymienionego (naprawionego) produktu (części produktu) oraz dla wady powstałej w wyniku naprawy.

8.1.3. Koszty związane z realizacją obowiązku gwarancyjnego ponosi Usługodawca.

8.1.4. Usługodawca jest zwolniony z rękojmi tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna wady powstała po wykonaniu usługi.

8.1.5. Klient nie ma jednak prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji na produkt równolegle, z powodu tej samej wady. Niezależnie od tych ograniczeń Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień określonych w pkt 9.1 i 9.2.

8.1.6. Gwarancja nie wpływa na realizację uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności rękojmi na dostawy i produkty, a także naprawienie szkody.

8.1.7. W przypadku powstania sporu między stronami, którego nie można rozstrzygnąć polubownie, Klient może wszcząć postępowanie Komisji Rozjemczej, zgodnie z art. jak wskazano w pkt. 12.2.  

8.2. Dobrowolna gwarancja

8.2.1. Usługodawca udziela rękojmi (gwarancji) na sprzedawane przez siebie produkty na okres wskazany w Serwisie, w opisie Produktu, który może być dłuższy niż okres określony w rozporządzeniu rządowym. Usługodawca informuje o czasie trwania gwarancji na każdy produkt nie później niż za pomocą danych zawartych w karcie gwarancyjnej (karcie gwarancyjnej) dostarczonej przy odbiorze produktu przez Klienta.

 1. GWARANCJA
 

9.1. Gwarancja na materiały

9.1.1. W przypadku nienależytego wykonania przez Usługodawcę, Klient może dochodzić wobec Usługodawcy roszczenia gwarancyjnego. W przypadku umowy konsumenckiej Klient może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi za wady produktu, które istniały już w chwili dostarczenia produktu, w terminie 2 lat od daty otrzymania. Po upływie dwuletniego okresu przedawnienia Klient nie może już dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi.

9.1.2. W przypadku umowy niekonsumenckiej uprawniony może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi w terminie przedawnienia 1 roku od daty otrzymania.

9.1.3. Klient może według swojego wyboru żądać naprawy lub wymiany, chyba że zaspokojenie wybranego przez Klienta żądania jest niemożliwe lub wiązałoby się to z niewspółmiernym dodatkowym kosztem dla Usługodawcy w stosunku do realizacji jego innego żądania.

Jeżeli Klient nie zażądał lub nie mógł zażądać naprawy lub wymiany, może zażądać proporcjonalnego dostarczenia wynagrodzenia, lub Klient może naprawić wadę na koszt Usługodawcy lub zlecić jej naprawę lub w ostatecznym rozrachunku, odstąpić od Umowy. Nie ma miejsca na wycofanie z powodu drobnego błędu.

9.1.4. Klient może przenieść się z wybranego prawa rękojmi na inne, jednak jest zobowiązany do poniesienia kosztów przeniesienia, chyba że było to uzasadnione lub Usługodawca podał przyczynę.

9.1.5. Klient ma obowiązek zawiadomić Usługodawcę o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wady.

9.1.6. Klient może dochodzić roszczenia gwarancyjnego na dostawę bezpośrednio wobec Usługodawcy.

9.1.7.9.1.7. W ciągu sześciu miesięcy od wykonania umowy nie ma innych warunków niż zgłoszenie błędu w celu dochodzenia roszczenia gwarancyjnego, jeśli Klient udowodni, że zakupił produkt od Usługodawcy (przedstawiając fakturę lub kopię faktury).

W takim przypadku Usługodawca jest zwolniony z rękojmi tylko wtedy, gdy obali to domniemanie, tj. udowodni, że wada produktu wystąpiła po dostarczeniu go do Klienta. Jeżeli Usługodawca może udowodnić, że przyczyna błędu wystąpiła z przyczyny leżącej po stronie Klienta, nie jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego zgłoszonego przez Klienta.

Jednakże po upływie sześciu miesięcy od spełnienia świadczenia Klient jest zobowiązany udowodnić, że stwierdzona przez niego wada istniała już w chwili spełnienia.

9.1.8. W przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia gwarancyjnego w odniesieniu do części, którą można oddzielić od produktu pod względem wskazanej wady, roszczenie gwarancyjne nie będzie uważane za ważne dla pozostałych części produktu.

9.2. Gwarancja produktu

9.2.1. W przypadku wady produktu (rzeczy ruchomej) Klient, który kwalifikuje się jako konsument, może według własnego wyboru, może wyegzekwować roszczenie gwarancyjne lub gwarancyjne na produkt w punkcie 9.1., jak określono w Sekcji.

9.2.2. Klient nie ma jednak prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji na produkt i gwarancji na produkt jednocześnie z powodu tego samego błędu.

Jednak w przypadku pomyślnego roszczenia gwarancyjnego na produkt, Klient może dochodzić roszczenia gwarancyjnego wobec producenta za wymieniony produkt lub naprawioną część.

9.2.3. W ramach roszczenia gwarancyjnego na produkt Klient może żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji na produkt Klient musi udowodnić wadę produktu.

9.2.4. Wyrób uważa się za wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia do obrotu lub nie posiada cech określonych przez producenta.

9.2.5. Klient może zgłosić roszczenie gwarancyjne na produkt w ciągu dwóch lat od wprowadzenia produktu na rynek przez producenta. Po upływie tego okresu traci to uprawnienie. Po stwierdzeniu wady, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wadę producentowi.

Błąd zgłoszony w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia błędu uważa się za zgłoszony niezwłocznie. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z opóźnienia w komunikacji.

9.2.6. Klient może dochodzić roszczenia gwarancyjnego na produkt wobec producenta lub dystrybutora rzeczy ruchomych (Usługodawcy).

9.2.7. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym producent jest producentem i dystrybutorem produktu.

9.2.8. Producent, dystrybutor (Usługodawca) jest zwolniony z obowiązku gwarancji na produkt tylko wtedy, gdy jest w stanie to udowodnić:

 • produkt nie został wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu w ramach jego działalności, lub
 • wada nie była rozpoznawalna w momencie wprowadzenia do obrotu zgodnie ze stanem techniki lub
  • wada produktu wynika z zastosowania przepisów prawa lub bezwzględnie obowiązujących przepisów urzędowych.

9.2.9. Wystarczy, że producent lub dystrybutor (Usługodawca) udowodni przyczynę zwolnienia.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

10.1. Informacje w Serwisie zostały zamieszczone w dobrej wierze, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub kompletność informacji.

10.2. Usługobiorca może korzystać z Serwisu wyłącznie na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w wyniku korzystania oprócz odpowiedzialności za naruszenie umowy spowodowane umyślnie, z rażącym niedbalstwem lub przestępstwem, lub za naruszenie umowy.

10.3. Usługodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za zachowanie użytkowników Serwisu.

Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie, w takim przypadku Usługodawca w pełni współpracuje z organami działającymi w celu wykrycia naruszeń.

10.4. Strony serwisu mogą zawierać punkty połączeń (linki), które prowadzą do stron innych usługodawców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony danych i inne działania tych usługodawców.

10.5. Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzania treści, które mogą być udostępniane przez Usługobiorców w trakcie korzystania z Serwisu, a Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do poszukiwania śladów nielegalnej działalności w zakresie opublikowanej treści.

10.6. Ze względu na globalny charakter sieci internetowej, Klient zobowiązuje się do działania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowego podczas korzystania z Serwisu.

Jeżeli jakakolwiek działalność związana z korzystaniem z Serwisu jest zabroniona przez prawo państwa Klienta, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie.

10.7. Jeżeli Klient zauważy w Serwisie treści budzące zastrzeżenia, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. Jeżeli w toku postępowania prowadzonego w dobrej wierze Usługodawca uzna wskazanie za uzasadnione, jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia lub zmiany informacji.

 1. 1 PRAWA AUTORSKIE
 

11.1. Serwis jest chroniony prawem autorskim.

Usługodawca jest właścicielem praw autorskich lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich treści wyświetlanych w Serwisie oraz w ramach świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu: wszelkich utworów chronionych prawem autorskim lub innej własności intelektualnej (w tym m.in. wszelkich grafik i innych materiałów, układu, edycji, oprogramowanie i inne rozwiązania, pomysły, zastosowane wdrożenia).

11.2. Treść lub fragmenty Serwisu mogą być zapisywane lub drukowane na nośnikach fizycznych lub innych nośnikach danych do użytku prywatnego lub za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.

Wykorzystywanie wykraczające poza użytek prywatny – takie jak przechowywanie w bazie danych, przesyłanie, publikacja lub pobieranie, wprowadzanie do obrotu – jest możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.

11.3. Poza prawami wyraźnie określonymi w niniejszych OWU, rejestracja, korzystanie z Serwisu lub jakiekolwiek postanowienie OWU nie uprawnia Klienta do jakiegokolwiek używania lub wykorzystywania jakiejkolwiek nazwy handlowej lub znaku towarowego w interfejsie Serwisu.

Poza wyświetlaniem, czasowym powielaniem i kopiowaniem na użytek prywatny, związanym z prawidłowym korzystaniem z Serwisu, te dzieła intelektualne nie mogą być wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 1. MOŻLIWOŚCI REKLAMACJI
 

12.1. Obsługa reklamacji

Klient może składać reklamacje konsumenckie związane z produktem lub działalnością Usługodawcy pod następującymi danymi kontaktowymi:

Obsługa klienta dla Konsumenta (obsługa klienta)

Reklamacja konsumencka Klienta związana z produktem lub jego działalnością można składać na dane kontaktowe podane w punkcie 12.1.

Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia pisemnej reklamacji w terminie trzydziestu dni od jej otrzymania i udzielenia na nią merytorycznej odpowiedzi oraz do podjęcia działań w celu zapewnienia, że odpowiedź dotarła do Klienta. W przypadku odrzucenia reklamacji, Usługodawca zobowiązany jest uzasadnić swoje stanowisko w merytorycznej odpowiedzi na odrzucenie.

Usługodawca jest zobowiązany do przechowywania ewidencji reklamacji i kopii odpowiedzi przez okres pięciu lat.

Usługodawca zgłasza zastrzeżenia zgłoszone przez Klienta u bezpośrednich kontaktów wskazanych w pkt. 12.1.

12.2. Inne opcje egzekwowania

Jeżeli jakikolwiek spór konsumencki pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie zostanie rozwiązany w trakcie negocjacji z Usługodawcą, Klient ma możliwość skorzystania z następujących możliwości prawnych:

 • Skargi do organów ochrony konsumentów

W przypadku zauważenia naruszenia praw konsumenta Klient ma prawo wnieść skargę do organu ochrony konsumentów właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Po rozpatrzeniu reklamacji organ podejmuje decyzję o prowadzeniu postępowania w sprawie ochrony konsumentów”.

 • Rada pojednawcza

W celu polubownego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich związanych z jakością, bezpieczeństwem i stosowaniem zasad odpowiedzialności za produkt, a także zawarciem i wykonaniem umowy, Klient może wszcząć postępowanie przed organem polubownym działającym na Węgrzech według siedziby Usługodawcy.

W rozumieniu przepisów mających zastosowanie do Kolegium Rozjemczego, konsumentem jest również organizacja pozarządowa, kościół, kondominium, spółdzielnia mieszkaniowa, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, które kupuje, zamawia, odbiera, korzysta komercyjne komunikaty lub oferty związane z towarem.

Dane kontaktowe Kolegium Pojednawczego w Budapeszcie:

 • Hungary – 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  • Adres korespondencyjny: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  • Adres e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • Fax: 06 (1) 488 21 86
  • Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Postępowanie sądowe. Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń wynikających ze sporu konsumenckiego na drodze sądowej w ramach postępowania cywilnego zgodnie z ustawą IV z 1959 r. Kodeksu Cywilnego, a także przepisy ustawy V z 2013 r. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 1. POZOSTAŁE PRZEPISY
 

13.1. Sklep internetowy fulvicherb jest systemem informacyjnym opartym na Linux / PHP z dobrym poziomem bezpieczeństwa i bez ryzyka, ale zalecamy podjęcie następujących środków ostrożności: używaj oprogramowania do ochrony przed wirusami i programami szpiegującymi z aktualną bazą danych, instaluj aktualizacje bezpieczeństwa dla Twojego systemu operacyjnego. Dokonywanie zakupów w Serwisie zakłada, że Klient jest świadomy technicznych ograniczeń Internetu i akceptuje możliwość wystąpienia błędów związanych z technologią.

13.2. Usługodawca obsługuje wyłącznie zamówienia na ilości zużyte w gospodarstwach domowych w swoich sklepach specjalistycznych oraz sklepie internetowym.

13.3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków niniejszych OWU w każdym czasie. Usługodawca informuje użytkowników o zmianach drogą mailową przed ich wejściem w życie. Gdy zmiany wejdą w życie, zarejestrowani użytkownicy muszą wyraźnie zaakceptować ich logowanie do serwisu w celu korzystania z serwisu.

SUBSKRYBUJ I OTRZYMUJ

10% od

Dołącz do naszej listy e-mailowej i uzyskaj dostęp do ekskluzywnych ofert.

Dodatkowo, zaoszczędź 10% na pierwszym zamówieniu.